เชลโล ยี่ห้อ Hofner แบร์นดังจากเยอรมัน ก่อตั้ง ตั้งแต่ ปี 1887 ยังคงคุณภาพที่ได้มาตรฐาน ผ่านการ Set-up เสียงเชลโล และตรวจสอบคุณภาพจากช่างผู้ชำนาญการ มาตรฐานเยอรมันนี
 
Hofner Cello AS-060 C เชลโล ฮอฟเนอร์ ขนาด 3/4
Hofner Cello AS-060 C
เชลโล ฮอฟเนอร์ ขนาด 3/4
ราคา 42,000 ฿ 35,700 ฿
Hofner Cello AS-060 C
เชลโล ฮอฟเนอร์ ขนาด 4/4
ราคา 42,000 ฿ 35,700 ฿
Hofner Cello AS-060 C เชลโล ฮอฟเนอร์ ขนาด 3/4
Home >> 
Cello >> Hofner Cello ( เชลโล ยี่ห้อ ฮอฟเนอร์ )