Passion 俿 4 ç IB
(electric bass guitar)
  BPS-IB4(BK)
3,690
Passion เบสไฟฟ้า 4 สาย ทรง IB ดำ
Passion เบสไฟฟ้า 4 สาย ทรง IB ซันเบิร์ส
Passion 俿 4 ç IB ѹ
(electric bass guitar)
BPS-IB4(SB)
3,690
Passion เบสไฟฟ้า 4 สาย ทรง IB สีไม้
Passion 俿 4 ç IB
(electric bass guitar)
BPS-IB4(N)
3,690
Home >> 
Guitar Bass >> Passion Bass ( ʪ)