Lanikai Ukulele (อูคูเลเล่ ยี่ห้อ ลานิกาย)
Home >> 
Lanikai Ukulele ( อูคูเลเล่ ) LU-21C
Lanikai Ukulele ( อูคูเลเล่ )
LU-21C
Size Concert (
คอนเสิร์ต ) 23 inch
฿ 2,800
Lanikai Ukulele ( อูคูเลเล่ ) LU-21CE
Lanikai Ukulele ( อูคูเลเล่ )
LU-21CE ( Electric Ukulele)
Size Concert (
คอนเสิร์ต ) 23 inch
฿ 3,800
Lanikai Ukulele ( อูคูเลเล่ ) LU-21T
Lanikai Ukulele ( อูคูเลเล่ )
LU-21T
Size Tenor (
เทนเนอร์ ) 26 inch
฿ 3,500
Lanikai Ukulele ( อูคูเลเล่ ) LU-21TE
Lanikai Ukulele ( อูคูเลเล่ )
LU-21TE ( Electric Ukulele)
Size Tenor (
เทนเนอร์ ) 26 inch
฿ 4,500
Lanikai Ukulele ( อูคูเลเล่ ) S-S
Lanikai Ukulele ( อูคูเลเล่ )
S-S ( Solid Spruce)
Size Soprano (
โซปราโน ) 21 inch
฿ 4,990
Lanikai Ukulele ( อูคูเลเล่ ) S-C
Lanikai Ukulele ( อูคูเลเล่ )
S-C ( Solid Spruce )
Size Concert (
คอนเสิร์ต ) 23 inch
฿ 5,200
Lanikai Ukulele ( อูคูเลเล่ ) S-T
Lanikai Ukulele ( อูคูเลเล่ )
S-T ( Solid Spruce )
Size Tenor (
เทนเนอร์ ) 26 inch
฿ 5,500
Lanikai Ukulele ( อูคูเลเล่ ) S-TEQ
Lanikai Ukulele ( อูคูเลเล่ )
S-TEQ ( Electric Ukulele)
Size Tenor (
เทนเนอร์ ) 26 inch
฿ 8,990
Lanikai Ukulele ( อูคูเลเล่ ) LFM-S
Lanikai Ukulele ( อูคูเลเล่ )
LFM-S ( Solid Spruce)
Size Soprano (
โซปราโน ) 21 inch
฿ 9,400
Lanikai Ukulele ( อูคูเลเล่ ) LFM-C
Lanikai Ukulele ( อูคูเลเล่ )
LFM-C ( Solid Spruce )
Size Concert (
คอนเสิร์ต ) 23 inch
฿ 9,900
Lanikai Ukulele ( อูคูเลเล่ ) CK-TEQ
Lanikai Ukulele ( อูคูเลเล่ )
CK-TEQ ( Solid Koa ) ( Electric Ukulele)
Size Tenor (
เทนเนอร์ ) 26 inch
฿ 13,000