วิโอลา ยี่ห้อ Hofner แบร์นดังจากเยอรมัน ก่อตั้ง ตั้งแต่ ปี 1887 ยังคงคุณภาพที่ได้มาตรฐาน ผ่านการ Set-up เสียงวิโอลา และตรวจสอบคุณภาพจากช่างผู้ชำนาญการ มาตรฐานเยอรมันนี
Viola >> Hofner Viola ( วิโอลา ยี่ห้อ ฮอฟเนอร์ )
Home >> 
Hofner viola AS-060 VA
วิโอลา ฮอฟเนอร์ ขนาด 14”
ราคา 9,900 ฿ 7,200 ฿
Hofner viola AS-160 VA
วิโอลา ฮอฟเนอร์ ขนาด 15”
ราคา 16,000 ฿ 12,800 ฿
Hofner viola AS-060 VA วิโอลา ฮอฟเนอร์ ขนาด 14”
Hofner viola AS-060 VA
วิโอลา ฮอฟเนอร์ ขนาด 15”
ราคา 9,900 ฿ 7,200 ฿
Hofner viola AS-060 VA วิโอลา ฮอฟเนอร์ ขนาด 15”
Hofner viola AS-060 VA
วิโอลา ฮอฟเนอร์ ขนาด 16”
ราคา 9,900 ฿ 7,200 ฿
Hofner viola AS-060 VA วิโอลา ฮอฟเนอร์ ขนาด 16”
Hofner viola AS-160 VA วิโอลา ฮอฟเนอร์ ขนาด 15”
Hofner viola AS-160 VA วิโอลา ฮอฟเนอร์ ขนาด 15.5”
Hofner viola AS-160 VA
วิโอลา ฮอฟเนอร์ ขนาด 15.5”
ราคา 16,000 ฿ 12,800 ฿
Hofner viola AS-160 VA วิโอลา ฮอฟเนอร์ ขนาด 16”
Hofner viola AS-160 VA
วิโอลา ฮอฟเนอร์ ขนาด 16”
ราคา 16,000 ฿ 12,800 ฿